Offerte aanvragen Boek jouw tour

Huisregels Stadion Feijenoord

Deze huisregels bevatten een samenvatting van de belangrijkste regels die gelden in verband met het bezoeken c.q. betreden van Stadion Feijenoord (ook wel ‘De Kuip’, hierna verder te noemen: ‘het stadion’). Een overzicht van de volledige huisregels van Stadion Feijenoord N.V. treft u hier aan.
 1. Betreding van het stadion en daarmee verbonden terreinen en gebouwen geschiedt geheel voor uw eigen risico. Stadion Feijenoord N.V. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die wordt geleden door een bezoeker, tenzij deze veroorzaakt wordt door grove schuld of opzet aan de zijde van Stadion Feijenoord N.V.
 2. Omwille van de veiligheid en om uw bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen, moeten aanwijzingen en instructies van medewerkers van Stadion Feijenoord N.V. stipt worden opgevolgd. Instructies en aanwijzingen van Stadion Feijenoord N.V. die in het stadion op borden, papieren of pamfletten staan dienen eveneens stipt te worden opgevolgd.
 3. Het is niet toegestaan om zich toegang te verschaffen tot ruimtes die daarvoor niet bestemd zijn (bijvoorbeeld door de melding: “geen toegang voor onbevoegden” of “verboden toegang”).
 4. Het is mogelijk dat u gefouilleerd wordt door medewerkers van Stadion Feijenoord N.V. waaronder ook dient te worden verstaan het controleren van uw tassen, accessoires en/of bagage.
 5. Sinds 1 juli 2020 zijn alle stadions in de Nederlandse Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie rookvrij. Dat betekent dat vanaf seizoen 2020/201 roken in De Kuip niet meer is toegestaan. Het besluit om het voetbalstadion rookvrij te maken is in gezamenlijkheid van alle clubs genomen. Het initiatief sluit aan bij de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’, waarbij een rookvrije omgeving voor opgroeiende kinderen centraal staat. Omdat een bezoeker van een voetbalstadion door de vaste plaats over het algemeen geen mogelijkheid heeft om ergens anders te gaan zitten als er een roker in de buurt is, past roken in een stadion niet meer bij deze missie. Het is om die reden vanaf het huidige seizoen dus niet meer toegestaan te roken op de tribune, binnenring en trappen van Stadion Feijenoord, De Kuip.

 6. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in het stadion en daarmee verbonden terreinen en gebouwen. 
 7. Het is niet toegestaan om eten en drinken mee te nemen in het stadion en daarmee verbonden terreinen en gebouwen.
 8. Het is niet toegestaan om alcohol en/of drugs en/of overige mogelijk het gedrag beïnvloedbare stof (waaronder lachgaspatronen) mee te nemen en/of te verhandelen in het stadion en daarmee verbonden terreinen en gebouwen. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol en/of drugs en/of overige mogelijk het gedrag beïnvloedbare stof (waaronder lachgaspatronen) het Stadion te betreden. In het geval u merkbaar onder invloed van alcohol en/of drugs en/of overige het gedrag beïnvloedbare stof (waaronder lachgaspatronen) verkeert, kunnen medewerkers van Stadion Feijenoord N.V. u toegang tot het stadion weigeren of u van het stadionterrein verwijderen.
 9. Het is niet toegestaan om wangedrag te vertonen of wanordelijkheden te veroorzaken. Het is niet toegestaan om andere bezoekers te bedreigen, beledigen en/of te kwetsen in de meeste ruime zin des woords.
 10. Het is niet toegestaan om slag-, steek- en vuurwapens mee te nemen in het stadion.
 11. Het meenemen, in bezit hebben en/of afsteken van vuurwerk in het stadion is ten strengste verboden. Dit betreft alle mogelijke soorten vuurwerk. Er wordt in geen enkel geval onderscheid gemaakt in omvang of gewicht van het meegenomen en/of afgestoken vuurwerk. Het afsteken van vuurwerk tijdens een evenement in het stadion geschiedt uitsluitend met een vergunning die u heeft verkregen via de gemeente of provincie.
 12. Zonder toestemming van Stadion Feijenoord N.V. en/of zonder geldig toegangsbewijs is toegang tot het stadion verboden.
 13. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadion Feijenoord N.V. is het niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnamen te maken voor andere doeleinden dan privé (huiselijk) gebruik.
 14. Er is cameratoezicht in het stadion aanwezig. Stadion Feijenoord N.V. kan de beelden gebruiken omwille van de veiligheid, voor opsporingsdoeleinden en om te bezien of bezoekers deze huisregels naleven.
 15. Deze regels gelden in aanvulling op de regels en/of voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaald evenement in het stadion en/of in verband met een bepaalde toegangskaart daarvoor. Ingeval van conflict prevaleren deze huisregels.
 16. Het is niet toegestaan op enigerlei wijze handel te drijven of handelswaar aan te bieden in het stadion zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadion Feijenoord N.V.
 17. Indien deze huisregels door een bezoeker worden overtreden naar de mening van Stadion Feijenoord N.V. en/of haar medewerkers, heeft Stadion Feijenoord N.V. het recht om deze bezoeker te verwijderen uit het stadion.
 18. Stadion Feijenoord N.V. doet aangifte van strafbare feiten die door bezoekers zijn gepleegd in het stadion.