Offerte aanvragen Meer informatie

Daniëlle van der Sluijs afgetreden als commissaris Stadion Feijenoord en toetreding nieuwe commissaris Pieter Duisenberg

Per 1 april jl. is Daniëlle van der Sluijs afgetreden als commissaris van Stadion Feijenoord N.V. vanwege een verandering van werkgever.

Hierdoor is het aantal leden van de raad van commissarissen van Stadion Feijenoord N.V. afgenomen tot vier. Conform het bepaalde artikel in artikel 20 lid 1 en 2 van de statuten van de vennootschap heeft de raad van commissarissen op 10 juni jl. in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stadion Feijenoord N.V. de heer Pieter Duisenberg voorgedragen en is de heer Pieter Duisenberg officieel benoemd tot commissaris van Stadion Feijenoord N.V.

Pieter Duisenberg is voorzitter van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) te Den Haag.

Stadion Feijenoord wil Daniëlle van der Sluijs bedanken voor haar rol als commissaris de afgelopen twee jaar en heet Pieter Duisenberg van harte welkom en wenst hem succes bij het vervullen van de rol als commissaris.