Offerte aanvragen Meer informatie

Cees de Bruin afgetreden als president-commissaris en toetreding nieuwe commissaris

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stadion Feijenoord N.V. op 10 december jl. is Cees de Bruin afgetreden als president-commissaris van Stadion Feijenoord. De Bruin was sinds december 2012 lid van de raad van commissarissen en vervulde sinds oktober 2015 de rol van president-commissaris. De Bruin heeft besloten zichzelf niet herkiesbaar te stellen aangezien de totale benoemingstermijn dan langer dan acht jaar wordt. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 december in het vorige jaar is namelijk besloten dat commissarissen worden benoemd voor twee periodes van maximaal 4 jaar. De huidige vice president-commissaris Pieter van Oord neemt de rol van president-commissaris over.

In de aandeelhoudersvergadering van dinsdagavond is Lowick Barg (foto onder) benoemd tot commissaris van Stadion Feijenoord. Lowick Barg is Chief Financial Officer bij Dura Vermeer in Rotterdam. Met deze benoeming is de Raad van Commissarissen weer compleet. Stadion Feijenoord dankt de heer De Bruin voor zijn inzet voor Stadion Feijenoord. Daarnaast heet Stadion Feijenoord de heer Barg van harte welkom en wenst hem succes bij het vervullen van zijn rol als commissaris.

Jaarrekening 2018-2019 vastgesteld 
Aan de hand van de jaarrekening ’18-’19 heeft de directie van Stadion Feijenoord de financiële prestaties van het afgelopen boekjaar toegelicht. Het boekjaar stond naast de voetbalwedstrijden van Feyenoord en het Nederlands elftal ook in het teken van de concertreeks van Marco Borsato en het concert van de Duitse band Rammstein. Ondanks deze mooie evenementen sloot Stadion Feijenoord het boekjaar af met een negatief resultaat van € 6.888.000,- (na belastingen) als gevolg van de ontwikkelkosten van het nieuwe stadion. Stadion Feijenoord verwerkte de ontwikkelkosten voor het nieuwe stadion direct in de resultaten. Na deze toelichting is de jaarrekening vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering.

Doorkijk stadionproject
Voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering werd bekend dat de opening van het nieuwe stadion gepland staat voor 2025, één jaar later dan tot op heden gepland. In dat licht gaf de directie tijdens de aandeelhoudersvergadering een doorkijk naar de financiële gevolgen van het stadionproject voor de komende jaren tot aan het moment van opening. De directie verwacht nog circa dertien miljoen euro aan kosten te maken tot het sluiten van de constructieleningen voor de bouw. Deze kosten dekt Stadion Feijenoord, na volledige benutting van de bancaire lening, uit de lopende exploitatie en vergoedingen van derden. 'Als directie van Stadion Feijenoord N.V. proberen wij de ambitie van een nieuw stadion te realiseren, omdat wij denken dat dit de meest toekomstbestendige route is voor de organisatie van grote voetbalwedstrijden en evenementen in Rotterdam. Daarbij houden wij voortdurend en nauwlettend het belang in het oog van de financiële continuïteit van de vennootschap,' aldus stadiondirecteur Jan van Merwijk.