Disclaimer & Cookies

Disclaimer & Cookies

Disclaimer

Dekuip.nl is de officiële website van Stadion Feijenoord N.V. De informatie die op dekuipl.nl wordt verstrekt, is bedoeld voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, met betrekking tot de informatie op dekuipl.nl, komen toe aan Stadion Feijenoord N.V. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, te (her)publiceren, te verveelvoudigen en/of te distribueren  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadion Feijenoord N.V.

Stadion Feijenoord spant zich in om juiste en volledige informatie op haar website te plaatsen, maar kan op dat punt geen garanties geven. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Stadion Feijenoord is niet aansprakelijk voor schade die (op welke wijze dan ook) ontstaat door of naar aanleiding van het gebruik of onvolledigheid van de informatie op dekuipl.nl.

Heb je vragen of opmerkingen over de inhoud van dekuipl.nl, stuur dan een e-mail bericht naar info@dekuip.nl. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Nederland. De door Stadion Feijenoord verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Stadion Feijenoord gepubliceerde Privacy Verklaring gebruikt.


PRIVACY VERKLARING

Via internet kun je in contact komen met mensen over de hele wereld, overal diensten en producten bestellen en informatie ontvangen die volgens jouw wensen is samengesteld.
Ook dekuipl.nl biedt verschillende persoonlijke diensten. Voor die diensten hebben we soms informatie van jou als gebruiker nodig. De onderstaande regels hebben we opgesteld om uit te leggen dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. Je kunt ons aan deze regels houden.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Waar we jouw toestemming vragen of waar jij gebruik wilt maken van je rechten als gebruiker nemen wij aan dat je 16 jaar of ouder bent. Mocht je jonger zijn dan 16 jaar dan is in plaats van jouw toestemming, steeds de toestemming van jouw ouder/wettelijk vertegenwoordiger vereist.

Jouw rechten als dekuipl.nl gebruiker:

Je hebt de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat jouw gegevens niet worden vastgelegd (behalve als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of er een wettelijke uitzondering is); dat kan echter betekenen dat je geen gebruik kunt maken van sommige dekuipl.nl -diensten.

Dekuipl.nl doet haar best correcte gegevens van jou te registeren en stelt je voor zover dat technisch mogelijk is en Stadion Feijenoord daarvoor een programma heeft, zelf in staat jouw gegevens aan te passen. Ook kun je vragen om inzage in je persoonsgegevens. Als je meent dat er onjuiste gegevens over jou zijn vastgelegd, of dat deze gegevens irrelevant of onjuist zijn, of niet mogen worden verwerkt, kun je dekuipl.nl verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. Je kunt jouw schriftelijke verzoek daartoe richten aan info@dekuip.nl

Dekuipl.nl kan de door jou opgegeven gegevens combineren met informatie verkregen op basis van jouw gebruik van de dekuipl.nl diensten om op basis hiervan de inhoud van dekuipl.nl diensten beter op jouw wensen aan te passen.

De geregistreerde gegevens zijn niet zonder jouw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder jouw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

Het noodzakelijk is voor het goed functioneren van dekuipl.nl diensten die door partners van dekuipl.nl worden aangeboden. Voordat jouw gegevens aan de andere partij worden medegedeeld word je hiervan op de hoogte gesteld en ben je in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het gebruik en de dienst. Let op: als je gebruik maakt van diensten van partners van dekuipl.nl gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy; of

dekuipl.nl hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de dekuipl.nl diensten of om de rechten van dekuipl.nl te beschermen; of dit wettelijk is toegestaan.

Ja, ik ga akkoord Dekuip.nl gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, voor analysedoeleinden en om je van relevante advertenties te voorzien. Blijf je onze website gebruiken dan ga je akkoord met het plaatsen van cookies.