Vergadering certificaathouders O op 4 juni 2019

Op dinsdag 4 juni as. om 19:30 uur wordt een vergadering van certificaathouders O van Stadion Feijenoord N.V. gehouden op Varkenoord.

De uitnodiging, agenda en stukken voor deze vergadering zijn op woensdagmiddag 22 mei per e-mail naar de certificaathouders O verzonden.

In het geval u deze e-mail niet heeft ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit kenbaar te maken via aandeelhouders@dekuip.nl zodat wij de uitnodiging, agenda en stukken aan u kunnen nasturen.