Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De concept notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) op 13 december jl., zijn vandaag (6 april ’17) per e-mail aan de certificaathouders verstuurd. Daarbij zijn ook de presentatie over Feyenoord City en de jaarcijfers 2015-2016 van het Stadion, en de vastgestelde notulen van de AVvA op 14 december 2015 meegestuurd.